Email:
info@policefederation.eu

Sídlo: 
Černínská 308/2a
Praha 1

International Police Federation - EU

 
dokument o nas"International Police Federation EU (IPF EU) byla založena v únoru roku 2008. Pole její působnosti je vymezeno hranicemi Evropské Unie. Zřízena byla po vzoru Americké policejní federace (United Federation of Police Officers, Inc.) působící v prostoru USA."
 
International police federation EU utváří faktický profesní policejní protipól americké policejní federaci (United Federation of Police Officers, Inc.) s níž má uzavřené partnerství. www.policefederation.com
 
Prioritní snahou International police federation EU je vycházet ze zkušeností, zásad a principů americké policejní federace (United Federation of Police Officers, Inc.) a přispívat tak k boji s organizovaným zločinem v prostoru Evropské Unie.
 
Hlavním úkolem IPF EU je výměna profesních zkušeností mezi policisty a také poskytování nejrůznějších výhod policistům.
 
 
Důležitým posláním, které si naše federace předsevzala je charitativní pomoc dětem.
Pomoc a podpora dětí umístěných v dětských domovech a Klokáncích.
Spolupráce s Fondem ohrožených dětí (FOD)
Podpora Hospice Dobrého Pastýře
Dále se pak zaměřujeme na pomoc seniorům v nouzi a zkvalitnění jejich života
Úzce také spolupracujeme s Nadací Archa Chantal, jejímž cílem je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů.
 
V čele International Police Federation EU stojí Mgr. Michael John, MBA, LLM. Který byl v tajném hlasování zvolen kolegiem důstojníků do funkce prezidenta IPF EU.