Email:
info@policefederation.eu

Sídlo: 
Černínská 308/2a
Praha 1

Police Federation.eu - Členství

 
Kdo může být členem:
 
každý kdo žádá o přijetí za řádného člena organizace IPF EU musí být:
• plnoletý
• bezúhonný
• příslušník státního či soukromého bezpečnostního sektoru
• příslušník armády, záchranář nebo hasič
• dále ten, který bude přínosem pro členy IPF EU, který může přispět jakýmkoliv způsobem v oblasti charitativní činnosti, vzdělávání, sportovního vyžití
  apod.
Žadatel splňující podmínky bude přijat za člena IPF EU pokud výrok členů kolegia důstojníků bude jednohlasný.
 
Členství nelze nárokovat.
 
• Účastnit se zasedání IPF EU a pořádaných akcí
• Každý člen má právo podávat návrhy a klást otázky představitelům IPF EU
• Každý člen sdružení má právo být informován o hlavních činnostech IPF EU
• Využívat všech výhod plynoucích z členství v IPF EU
 
Jak se stát členem?
• vyplnit přihlášku – stáhnout ZDE
• přiložit dvě dokladové fotografie
• Výpis z Rejstříku trestů, nesmí být starší než 3měsíce
• zaplatit členský poplatek – hotově nebo převodem na účet 191921792/0600 a doložit doklad o úhradě
 
ČLENSKÉ POPLATKY:
Vstupní poplatek: 5.500Kč (obsahuje členství na 2 roky)
Prodloužení členství:
1 rok = 1.400 Kč
2 roky = 2.500 Kč
3 roky = 3.500 Kč